Spišský zemiakarský jarmok

bol základom vzniku skupiny, neskôr záujmového združenia ktoré začalo propagovať zemiaky vypestované na Slovensku. Ukazovať ich pestovateľské i úžitkové vlastnosti, ktorými sa odrody vypestované vo vhodných klimatických podmienkach vyznačujú. Cieľom združenia, ktorého členmi sú pestovatelia a spracovatelia zemiakov, odborné inštitúcie a mesto Spišská Belá je prostredníctvom Spišských zemiakov priniesť na trh najkvalitnejšie typicky Slovenské zemiaky pôvodom zo Spiša.
Zároveň  cez certifikačný systém garantovať ich kvalitu.
Náš príbeh