Kontakt:
Záujmové združenie
Spišské zemiaky

Spišská Belá,
Petzvalova 18,
059 01 Spišská Belá
spisskezemiaky74@gmail.com
www.spisskezemiaky.skČlenovia združenia: