Kde nás nájdete:
V Spišskj Belej alebo zatiaľ  na emailovej adrese: mariantokarster@gmail.com
kde Vám podáme predbežné informácie o RP